KMK Pack - İK Politikamız

İK Politikamız

1500’den fazla çalışanı ile birçok yatırımı olan Key Holding Grubunun bir parçası olarak bizler, en önemli değerimizin çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz.

"Performans", "Önemseme", "Dürüstlük" üzerine inşa ettiğimiz kültürümüzü günlük davranış tarzımız ve bakış açımız ile hayatımızın her noktasında yaşamak temel prensibimizdir.

Bu değerlerden yola çıkarak;
01
İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında çalışan bilinci oluştururuz.
02
İnsana saygı unsurunu temel alan, ayrımcılıktan uzak bir yönetim anlayışını oluşturur, etik değerleri uygularız.
03
Etkin iletişimi sağlamaya yönelik sistemler kurar, çalışanlar için şeffaf ve açık bir yönetim yaklaşımı sergileriz.
04
Çocuk ve genç işçi istihdamına, ayrımcılığa ve zorunlu çalıştırmaya müsaade etmeyiz.
05
Çalışanlarımıza hiçbir ayrım olmaksızın; kendi seçtikleri sendikal faaliyetlere katılma hakkını sağlarız.
06
Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine önem verir, kariyer gelişimleri için, ortam yaratırız.
07
Etkin ve efektif bir yetenek yönetim ve kariyer yedekleme planı ile sürdürülebilir bir organizasyon yapısı oluşturmayı amaçlarız.
08
Nitelikli işgücü ihtiyaçlarımızı öncelikli olarak kendi içimizden sağlamayı hedefleriz.
09
Çalışanlarımıza sorumluluk bilinci içinde sürekli iyileştirmeyi teşvik edecek uygun sistemler ve ortamlar sağlarız.
10
Çalışanların tanınması ve ödüllendirilmesi sistemleri ile girişimciliği ve inisiyatif almayı özendiririz.
11
Çalışanlarımızın dinamizm ve yüksek performanslarının iş sonuçlarına yansımasını izler ve değerlendiririz.
12
Çalışanlarımıza sürdürülebilir motivasyon sağlarız.