KMK Pack - Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİMİZ
KMK Kağıt Torba olarak ürün oluşumundan sunumuna dek çevre bilinci ile hareket ediyoruz. Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyuyor, bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm bunlar ışığında çevre kirliliğini önleyici tedbirler alarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz.