KMK Pack - FSC Politikamız

FSC Politikamız

Dünyamızın akciğerleri olan ormanların korunması konusunda bilincin ve hassasiyetin artırılarak sürdürülmesi için, İNSANA SAYGI, AĞACA SAYGI, YAŞAMA SAYGI ilkelerimiz ışığında;
01
Yasal olmayan ağaç ve orman ürünlerinin kesimi ve ticaretinin yapılmamasını,
02
Ormancılık operasyonları sırasında geleneksel hakların ve insani hakların ihlal edilmemesini,
03
Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değeri olan ormanların tahrip edilmemesini,
04
Doğal orman alanlarının orman dışı arazilere veya plantasyonlara dönüştürülmemesini,
05
Ormancılık operasyonlarında, genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılmamasını,
06
Yasal mevzuatların ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda tanımlanan temel sözleşmelerde yer alan çocuk işgücü çalıştırılmamasını, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkına karşı çıkılmamasını, çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması ve işçilerin zorla çalıştırılmaması hususlarının herhangi birinin ihlal edilmemesini taahhüt ederiz.